Az «NDHOTELS» marketing partner program üzleti modellje.

A kiemelkedő hatékonyságú, kétfázisú marketing partner programot, amelyhez nincs a világon hasonló, a társaság szakemberei dolgozták ki. A társaság először vezette be a „Táblázatos marketing terv” meghatározás fogalmát. A program lehetőségei kivételesek, használata egyszerű.  Azok segítségére alakították ki, akik szeretnék elősegíteni a társaság áruinak forgalmazását  a világpiacon és jutalmat szeretnének kapni reklámért, új ügyfelek meghívásáért. Az eurobónuszok formájában megkapott díjazást jóvá lehet írni lehet a Partnerek számláján, vagy utalvány vásárlásra lehet fordítani, a «NEW DAY» szállodákban, vagy Partnereink más szállodáiban való tartózkodásra.

A partner marketing program a marketing két fázisát egyesíti magában, amelyek egyidejűleg kezdenek működni.

1. Táblázatos marketing.

2. Vezetői program.

A hotelekben a szállás utalvány ára 1.240 EUR (ebből 80 EUR adminisztrációs költség).

Az utalvány árát a társaság bankszámlájára történő átutalással kell befizetni, EUR-ban.

Miután az EUR-ban befizetett összeget jóváírták a társaság bankszámláján és az utalvány vásárlása megtörtént, a Partner jogosulttá válik az „NDHOTELS” reklám-marketing programban való részvételre.


Az utalvány rendeltetése szállás vásárlás a „NEW DAY” hotelekben, valamint más szállodákban, amelyekkel partneri szerződést kötöttek (a partnerekről szóló információ a www.ndhotels.eu honlapon található).

 Minden partner több utalványt is vásárolhat a hotelekben való tartózkodásra.

A Рartner saját virtuális irodájában minden utalványon kitölti az utalvány jövendő tulajdonosának adatait. Az adatok változtatására az után, hogy megnyomta a „Mentés” gombot, már nincs lehetőség.
Az utalvány érvényesítése után a Partner önmaga határozza meg az «NDHOTELS» reklám-bónusz marketing programban való részvételének idejét.

Partner program rendelések elhelyezésére az üzleti táblázatokban.

A partner marketing program üzleti modellje két rendelés-táblázatból és egy tartalék táblázatból áll.

 

1. Munka táblázat

2. Bázis táblázat

3. Tartalék táblázat (ez virtuális táblázat, kifejezetten minden Partner back-office-a)

 

1. A munka-táblázat rendeltetése: a Partnerek rendeléseinek megjelenítése és gyűjtése, a bázis-táblázatba történő átvitel céljából.

2. A bázis táblázat rendeltetése a hozzájutás 1.240 eurobónusz jutalomhoz és utalványhoz a szállásra a «NEW DAY» hotelekben, vagy partnereink hoteljeiben.

3. Tartalék táblázat: az ND Holding LTD társaság Partnerei részére, rendeltetése: a működő Partnerek áthelyezése a bázis táblázatba, a minősítés nélküli rendelések és lejárt időmérővel rendelkező rendelések feltüntetése.

 

A táblázatok működésének elve.

Munka táblázat.

A munka táblázat 7 cellából áll, amelyekben a Partnerek 7 rendelését helyezik el. A rendeléseket a szabad helyekre helyezik el, 1-től a 7-ig, a rendelések megjelenésének sorrendjében. A Partnerek rendeléseit balról jobbra helyezik el.  A másodiktól kezdve, az első cellát mindig az a hely foglalja el, amely elérte az újra befektetés (reinvesztíció) pozíciót. (Amennyiben a rendelés minősítéssel lépett ki).

Amennyiben a rendelés minősítés nélkül lett kivezetve, az átkerül a tartalék táblázatba. A munka táblázat kitöltése új rendelésekkel az 1. cellától kezdődik. A munka táblázat kitöltésében az «NDHOTELS» marketing program minden Partnere részt vesz. Amikor a munka táblázatot, vagyis mind a 7 helyet közösen teljesen kitöltötték, a rendelések a bázis táblázatba helyeződnek át.

Bázis táblázat.

A bázis táblázat szélességében 7 cellából és hosszában korlátlan számú cellából áll, amelyekben a Partnerek rendeléseit helyezik el. A Partnerek rendeléseinek elhelyezése balról jobbra történik oly módon, hogy az újonnan érkezett rendelések a felső cellákat foglalják el, szigorúan a kialakult sorrendben, ugyanúgy, mint a munka táblázatban.

 

Miután elhelyezést nyert a bázis táblázatban, az új Partner visszaszámláló időmérője elindul 1000 órára. Ahhoz, hogy részt vehessen a «NDHOTELS» programban, ez alatt az idő alatt meg kell hívnia és a munka táblázatban el kell helyeznie legalább egy, személyesen meghívott minősítő rendelést.

Mialatt a Partner végighalad a bázis táblázaton, a rendelés tulajdonosa után minimum két közvetlen Partnernek kell belépnie. Ezeknek a rendelés jutalommal való kilépése előtt kell megjelenniük a táblázatban.

Ha a rendelés minősítéssel haladt végig a bázis táblázaton, a Partnernek 1.240 eurobónuszt írnak jóvá személyes irodájában és 1.240 eurobónusz jutalmat kap a Partner rendelésének újra befektetésére a munka táblázatban. Ebben az esetben az újra befektetés kötelező. Ugyanakkor a Partner személyes irodájában utalvány jelenik meg, amely jogot ad szállás vásárlására a „NEW DAY” hotelekben, valamint más szállodákban, amelyekkel partneri szerződést kötöttek.

Ha a kötelező minősítés nem teljesült, a rendelés a tartalék táblázatba kerül. Ebben az esetben a jutalom elmarad. Ugyanakkor a kifizetett utalvány a Partner személyes irodájában marad, amelyet szállodai tartózkodásra használhat fel egy éven keresztül.

Minősítés: 2 személyesen meghívott, a munka táblázaton történő áthaladás folyamán, a jutalom elérése előtt. A munka táblázatokon való további áthaladás során minimum 2. Minősítés lehet ugyancsak még egy, a munka táblázatban elfoglalt személyes hely. Az ismétlődő hely mindig az elsődleges rendelés után lép be, amennyiben annak nincs minősítése. Újra befektetés csak az első rendelés során kötelező, a továbbiakban megjelenő személyes rendelések a programban újra befektetés nélkül vesznek részt.

Az első rendelés elhelyezésekor a partner személyes irodájában megjelenik az utalvány és jóváírnak 1.240 eurobónuszt. Ugyanakkor automatikusan megtörténik a rendelés újra befektetése a munka táblázat első helyére. A jutalom elérésekor a partner személyes irodájában a klónnak 1.240 eurobónuszt írnak jóvá. A második rendelés (klón) áthaladásakor a személyes irodában utalvány nem jelenik meg. Vagyis a klónnak csak pénzjutalma lesz.

A tartalék táblázatba kerülnek át azok a rendelések is, amelyek időmérője lejárt. Amikor a rendelés az időmérő lejárta után kikerül a bázis táblázatból, az ott elhelyezett összes rendelés egy hellyel elmozdul a táblázatban lefelé és elfoglalják a szabad helyeket.