Regisztrációs megállapodás

Szerződés-ajánlat

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen dokumentum ND HOTEL L.P.-tól (a továbbiakban: "Eladó") hivatalos szerződés-ajánlatnak minősül, és tartalmazza az alapvető feltételeket az áru értékesítéssel, fizetéssel és szállítással kapcsolatosan, a www.ndhotels.eu eladó honlapján.

1.2. Minden jogi vagy természetes személy, aki az ajánlatot, az abban foglalt feltételeket és fizetési szolgáltatásokat elfogadja, vevővé válik. A szerződés-ajánlat elfogadása szerződéskötést jelent az eladó és vevő (együttesen: Felek) között. A szerződésajánlat elfogadása az Eladó honlapján keresztül, történik az "Elfogadom és egyetértek a szerződés-ajánlat feltételekkel" menüpont kiválasztásával és "Megrendelés létrehozás és leadás" megnyomásával.

1.3 A Vevő kijelenti, hogy a szerződés- ajánlatot figyelmesen áttanulmányozta. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a szerződés feltételek bármely pontjával, amúgy a későbbi viták elkerülése érdekében ne kösse meg a szerződést.

2. FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

2.1. A vevő: azon természetes vagy jogi személy, aki elhelyezi a megrendeléseket a www.ndhotels.eu honlapon. A szerződés-ajánlat elfogadásával egyidejűleg a Vevő kijelenti, hogy 18 évet betöltötte, munkaképes, illetve jogi személy esetén, annak képviselője, aki rendelkezik a szükséges felhatalmazással, hogy a vállalat nevében eljárjon.

2.2. Eladó: ND HOTEL L.P.

E-mail: info@ndhotels.eu

2.3. Cég honlap: www.ndhotels.eu  A honlap tartalmazza az Eladó által felkínált termékeket, valamint az azokhoz kapcsolódó szállítási és fizetési feltételeket.

2.4. Weboldal : www.ndhotels.eu   

2.5. Megrendelés: a Vevő által megszerzett pozíció a NDHOTELS üzleti projektben.

2.6.A voucher – olyan dokumentum, amely a turista jogát igazolja a szállásra NEW DAY hotelekban, illetve a partner hotelekben

2.7. Abban az esetben, ha a szerződés-ajánlatban olyan fogalmszerepel, melynek értelmezése nincsenek a 2-es pontban nincs meghatározva, azt a magyar nyelv szabályai szerint a szerződés tartalmával összhangban kell értelmezni..

3. A SZERZŐDÉS-AJÁNLAT TÁRGYA

3.1. A jelen szerződés-ajánlat tárgya vaucher megvásárlása vevő által, melyeket az Eladó honlapján multilevel system értékesítésre kínál, és melyet a Vevő a leadott megrendelés szerint vásárol meg.

4. INFORMÁCIÓ A VAUCHEREKROL.

4.1. . Az „NDHOTELS” voucher lehetőséget nyújt a szállásra a „NEW DAY” hotelekben  és a www.ndhotels.eu honlapon szereplő más hotelekben.

5. TERMÉKEK VÁSÁRLÁSI ELJÁRÁSA

5.1. A Vevő regisztrálja magát az Eladó honlapján, ezzel egy időben kötelezően megerősíti, hogy megismerkedett a jelen szerződés-ajánlat feltételeivel. A Vevő felelős azért, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat közöljön Eladóval. Hibás adat esetén, az Eladó nem felelős a késedelmes teljesítésért.

5.2. Regisztrált vevőnek jogában áll megrendelni a vevő honlapján feltüntetett  vaucher .

6. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TÁROLÁSA

6.1. A regisztráció során, a Vevő köteles az alábbi adatokat közölni: vezetéknév, keresztnév, anyja leánykori neve, neme, születési hely (város, község) és idő, lakóhely, az útlevélszám (személyi igazolvány szám), e-mail címét, elérhetőségét (telefonszámát) és a honlap használatához szükséges kívánt belépési jelszót. Vevő köteles a teljesítés címét megjelölni.

6.2. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által megadott téves adatközlésből fakadó következményekért.

6.3. Minden adat, amelyet a Vevő az Eladóval közöl, bizalmas adatnak minősül, és a veveő engedélye nélkül harmadik személynek, kivéve a 6.4. és 6.5. pontokban meghatározottakat, nem adható át.

6.4. Vevő beleegyezik abba, hogy Eladó feldolgozza a személyes adatait (beleértve a harmadik személynek történő továbbítását is) azzal a céllal, hogy Eladó a megfelelő árút leszállíthassa Vevő részére.

6.5. Az Eladó, amennyiben a Vevő hozzájárul jogosult reklámot tartalmazó vagy tájékoztató jellegű üzeneteket küldeni Vevő részére. Amennyiben Vevő azokra nem tart igényt, úgy a hozzájárulását írásban Eladótól megvonhatja. Ezt a rendelkezésére álló honlap adatainak módosításával oldhatja meg www.ndhotels.eu  

7. A VAUCHER  ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Vevő a megrendelésekhez kapcsolódó befizetéseket euróban teljesíti, az Eladó bankszámlájára történő átutalással. Eladó hozzájárulásával Vevő más módon is teljesíthet.

7.2. Eladó fenntartja magának az árak egyoldalú megváltoztatásának jogát. Ilyenkor a Vevő által már megrendelt termékek ára változatlan marad.

8. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

8.1. A Felek az esetleges teljesítési hibákért az érvényes jogszabályok szerint felelnek.

8.2. Az eladó nem vállal felelősséget:

a) harmadik fél intézkedéséért, vagy múlasztásáért.

b) a Felektől nem függő, külső behatás eredményeként előállott veszteségért.

c) a Vevő által kiválasztott fizetési módból fakadó veszteségekért.

8.3. Az Eladó felelőssége a Vevő által befizetett ellenértékig terjed.

8.4. A Felek kizárják felelősségüket vis maior esetén.

8.5. A Felek között felmerült bármely jogvitát elsősorban békés úton próbálják megoldani.

9. SZERZŐDÉS-AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

9.1. A Szerződés abban a pillanatban lép hatályba, amikor a befizetett pénzösszeg jóváírásra kerül Eladó bankszámláján. A szerződés határozatlan ideig érvényes.

9.2. Ha a szerződés bármely pontja érvénytelen vagy azzá válik, a Felek ettől függetlenül a többi pontot érvényesnek tekintik és annak megfelelően teljesítenek.

ELADÓ ADATAI:

ND HOTELS L.P. 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire,  Scotland ML 11  0QW

E-mail: info@ndhotels.eu